Za miesiąc festiwal Mt. Olymprov w Atenach i możecie się spodziewać na nim polskiego szturmu. To nie pierwszy raz, kiedy podbijamy zagraniczny festiwal dużą ekipą. Parę razy słyszałam już (pozytywne) zdania zaczynające się od „Wy Polacy na festiwalach…” i postanowiłam się nam przyjrzeć. I z wewnątrz, i z zewnątrz, w kontekście innych zachowań kulturowych. Poniższe przykłady są wyekstrahowane z większości. Możesz nie mieć z nią nic wspólnego. Zachęcam do tworzenia alternatywnych list. Teraz pytanie – jak bardzo, od 1 do 12, festiwalujesz w Polskim Stylu?

Read More